Samarbete med Tenhults Naturbruksgymnasium

Under hösten 2016 inleder vi ett samarbete med Tenhults Naturbruksgymnasium.

Elever från årskurs 3, med inriktning Djursjukvård, kommer på onsdagar under terminstid att under handledning delta i arbetet på kliniken i Tenhult.

Vi vill på detta sätt erbjuda möjlighet för eleverna att skaffa sig erfarenhet och inblick i arbetet som veterinär och djursjukskötare inom den moderna djursjukvården.