Priser

Vaccination hund (DHPPi/Pi):
390kr
Vaccination katt (Tricat/Ducat):
390kr
Rabiesvaccination:
500 kr
Utfärdande av EU-pass:
500kr
Kastration hankatt:
600kr
Kastration honkatt:
1100kr
Kastration hanhund:
från 3000kr
Kastration tik:
från 5800kr
Kastration hankanin:
1100kr
Höftledsröntgen (inkl SKKs avgifter):
1500kr
Höft- och armbågsledsröntgen (inkl SKKs avgifter):
1750kr